Miesięczne archiwum: Styczeń 2017

k551

Zgłoszenia ucznia do szkoły dokonuje się przy użyciu następujących formularzy:

     Karta zapisu ucznia do klasy I ( I etap edukacyjny)  : TUTAJ

     Karta zapisu ucznia do klas IV-VIII(II etap edukacyjny) : TUTAJ

 

Wypełniony formularz należy złożyć w Sekretariacie czynnym od poniedziałku do piątku

     w godzinach 7:30 – 14:30, tel. 89 751 05 45.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego określa się dla poszczególnych etapów kształcenia  

     zgodnie z ofertą

 

     Oferta dla klasy I-III ( I etap edukacyjny) : TUTAJ

     Oferta dla klas IV-VIII (II etap edukacyjny) : TUTAJ

k550

k548