Miesięczne archiwum: Wrzesień 2018

Chcemy   wiedzieć   więcej…..lekcja języka polskiego w klasie 5.

 

O tym, że podróże są przygodą, zabawą i służą poznaniu samego siebie przekonali się uczniowie klasy piątej w ramach realizowanego projektu :„Szkolne Biuro Podróży”. Wycieczka edukacyjno-integracyjna do Tczewa dostarczyła wielu nowych informacji, wzbogaciła wiedzę na temat historii i pozwoliła poznać rówieśników.

Szkolne wycieczki niezależnie od danego programu edukacyjnego mają w sobie dużo aspektów humanistycznych i filozoficznych. Wartością wycieczki szkolnej jest praktyczna i spostrzeżeniowa konfrontacja z rzeczywistością, co pomaga uczestnikom w zrozumieniu danych treści nauczania i ich przyswojenia.

Wrażenia i doświadczenia z wyjazdu do Tczewa stały się korelacją tematyki zajęć  lekcyjnych na języku polskim. Dzieci określały cele i funkcje podróży w życiu człowieka. Następnie wykonaliśmy w zeszycie mapę mentalną nowych zjawisk, miejsc, obiektów, które dzieci poznały w Tczewie.

Celem lekcji  było  dostrzeganie w znanych zjawiskach i obiektach nowych pojęć, kształtowanie samodzielnego wnioskowania i bogacenie słownictwa.

Lekcja języka polskiego była tego dnia podróżą i przygodą intelektualną.