Miesięczne archiwum: Marzec 2020

https://scratch.mit.edu/projects/379420230/  –   Filip z klasy 6

https://scratch.mit.edu/projects/383759797      –   Gabriel z klasy 6

Bardzo prosimy o pilne wypełnienie ankiety dotyczącej „Zdalnego nauczania” link poniżej:

http://prywgim.home.pl/autoinstalator/wordpress/wp-content/uploads/2018/01/ankietasp.docx

Zasady pracy NSP „Klucz” w czasie kwarantanny:
1. Nauczanie prowadzimy z wykorzystaniem mediów elektronicznych.
2. Nauczyciele kontaktują się z uczniami i RODZICAMI przy pomocy
dziennika elektronicznego, poprzez grupy klasowe na platformach
społecznościowych , przez adresy e-mail i inne formy preferowane lub
ustalone w grupie.
3. Nauczyciele dokumentują przeprowadzoną aktywność w dzienniku
elektronicznym .
4. Uczniowie / rodzice są zobowiązani do informacji zwrotnej do nauczycieli
i rozliczenia się z zadanej czynności.
5. Nauczyciele odnotowują w dzienniku elektronicznym zwrotną informację
od ucznia jako „obecność” – w ten sposób egzekwują wykonanie
poleceń .
6. Praca i aktywność ucznia będą doceniane i oceniane.

UWAGA Rodzice!

Prosimy o zatrzymanie dzieci i młodzieży w domach, ograniczenie do minimum
kontaktów w większych grupach oraz dopilnowanie uczestnictwa w zdalnym
kształceniu.
Odwołujemy się do Państwa osobistego poczucia odpowiedzialności i
solidarności .

Podajemy link do oficjalnego komunikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącego zawieszenia zajęć dydaktycznych szkołach.

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach