Miesięczne archiwum: Maj 2020

Ankieta i zgoda rodziców na udział w konsultacjach – pobierz

Wszystkie konkursy trwają do  19 V do północy. Prace należy przesyłać na adres:

KLASA I SP

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=125411105813353&id=101874494833681

 

KLASA II SP

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=125417312479399&id=101874494833681&__tn__=-R

 

KLASA III SP

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=124458849241912&id=101874494833681&__xts__[0]=68.ARAITQU62vSO7yKZM2hN1QBPfIL4NOIb6tYHs6ss-vuO6E0tNrhOhdvUqh2M55P5-HJASNfsoPOwvUvRWKFLjAA9d6Q5TsuHRygCKmdc4eWP1ddPNVTSXZ6kuP4T9rw8eVETh4N_CRtXvpVt1TTK2RuX1duNZlGxae3e3SqOnvPWG9IQ3U7EJZy4T8oe2NoSoK8GDI9EI5g2env2FnADGisT2VHT8j1jXbZ0TVwdfCBIX-jEDLSwxmXbjboqzOIm9uFf3fn-LNwsxpvL50E5d5kImFOvV1CbzvI3IrcT32DsBLKdGw5Z2206m4jbyO_7GaMtlJUqhQL5ef9Ba3pZ6hI&__tn__=-R

 

KLASA IV SP

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=130235341997596&id=101874494833681&__tn__=-R

 

Klasa V SP

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=129932355361228&id=101874494833681&__tn__=-R

bibliotekaklucz@gmail.com