Miesięczne archiwum: Czerwiec 2020

.

01.09 – 04.09.2020r 

 

Trasa: Kozłówka – Lublin – Majdanek – Chełm – Zamość – Nałęczów – Kazimierz Dolny ( 4 dni )

W programie: 

I dzień

07.00 – wyjazd z Kętrzyna

Ok. 11.00 – odbiór pilota w Siedlcach

Ok. 13.00 – przyjazd do Kozłówki – zwiedzanie zespołu pałacowo-parkowego rodziny Zamoyskich z zachowanym  autentycznym wystrojem z  przełomu XIX i XX wieku w stylu Drugiego Cesarstwa.

Muzeum Wnętrz Pałacowych – wstęp, Park – wstęp

W budynku dawnej powozowni znajduje się jedyna w Polsce Galeria Sztuki Socrealizmu znana również jako „Muzeum Socrealizmu”.  Galeria zawiera zbiory z I połowy lat 50. XX wieku, które liczą ponad 1600 rzeźb, rysunków, obrazów, grafik i plakatów. Są wśród nich dzieła ówczesnych czołowych polskich artystów. Swoistym dopełnieniem galerii są stojące na zewnątrz zdemontowane pomniki Bolesława Bieruta, Włodzimierza Lenina oraz Juliana Marchlewskiego. W trakcie zwiedzania galerii, z głośników usłyszeć można przemówienia sekretarzy partii komunistycznej  dźwiękowe fragmenty kronik oraz pieśni, takich jak np. „Międzynarodówka”

Ok. 17.00 – przyjazd w okolice Lublina

Zakwaterowanie w Hotelu „Pałac Akropol” w Dębówce koło Lublina, pokoje 2,3,4,5-osobowe z łazienkami, telewizorem, bezpłatnym Wi-Fi

Obiadokolacja

Czas wolny

Czytaj dalej

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

w Niepublicznej Szkole Podstawowej „Klucz”

i w II Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym w Kętrzynie

 

ZASADY OGÓLNE:

 1. Nauczyciel bibliotekarz podczas wykonywania obowiązków nosi rękawiczki i przyłbicę.
 2. Uczniowie/rodzice zobowiązani są zachować między sobą bezpieczną odległość (1,5 – 2 m).
 3. Do biblioteki szkolnej nie wolno wchodzić.
 4. Uczeń/rodzic obsługiwany jest w wejściu do biblioteki głównej.
 5. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu podręczników i książek powinien być w maseczce.
 6. Obsługa ograniczona jest do minimum.
 7. Nauczyciel bibliotekarz przeznacza 5-10 minut na każdego ucznia/rodzica.
 8. Oddane książki i multimedia podlegają 4-dniowej kwarantannie.
 9. Biblioteka jest systematycznie wietrzona, blaty dezynfekowane.
 10. Godziny otwarcia biblioteki będą dostosowane do potrzeb czytelników.

 

ZASADY SZCZEGÓŁOWE:

 1. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły zasady zwrotu książek i podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej.
 2. Książki i podręczniki są zwracane przez uczniów/rodziców w ustalone przez dyrektora i nauczyciela bibliotekarza dni (w celu uniknięcia grupowania się osób).
 3. Informacja o terminach zwrotów książek i podręczników jest zamieszczona na stronie szkoły i na fanpage’u Biblioteki szkolnej.
 4. Zasady zwrotu wypożyczonych podręczników i książek:
 5. zwrot podręczników w kompletach (w miarę możliwości),
 6. usunięcie foliowych okładek,
 7. usuniecie notatek zapisanych ołówkiem,
 8. zwrócenie uwagi na estetykę książki – wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia.
 9. W trakcie zwrotu podręczników i książek nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny ich stanu technicznego. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do zakupu nowego egzemplarza, o czym zostanie poinformowany osobiście lub przez dziennik elektroniczny. 
 10. Maturzyści zwracają książki w dniach 2-10 VI br. W przypadku zamkniętej biblioteki podręczniki i książki należy zanieść do sekretariatu i włożyć do specjalnego kartonu.
 11. Uczniowie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego zwracają podręczniki w dniach 15, 19, 22-26 VI br. Biblioteka będzie otwarta od godz. 8.00. Przerwa w godz. 11-11.20.
 12. Kontakt z nauczycielem bibliotekarzem możliwy jest przez dziennik elektroniczny lub email: bibliotekaklucz@gmail.com.