Kętrzyn, 26 czerwca 2020 r.

Szanowni Państwo!

Uczniowie , Rodzice , Nauczyciele i Pracownicy  naszej szkoły!

Dobiegł końca rok szkolny, który zapewne będzie pamiętany jako wyjątkowy, pracowity, nieprzewidywalny i pełen zmian . 

Serdecznie dziękuję wszystkim za współpracę i gratuluję stylu w jakim podjęliśmy wyzwanie funkcjonowania w systemie zdalnym. 

Wysiłek nauczycieli , uczniów i rodziców przełożył się na bardzo dobre wyniki w nauce i świetne osiągnięcia konkursowe uczniów.  

Świadectwa z wyróżnieniem otrzymało  58 uczniów spośród 78 uczniów klas IV-VIII w NSP „Klucz”.

Uczniowie wszystkich klas , od I do VIII,  chętnie i z sukcesami uczestniczyli w ogólnopolskich konkursach  przedmiotowych: z języka angielskiego „Olimpus” i „Memory Master” ”Orzeł ,Języka Angielskiego”  z matematyki „Leon”, „Kangur” i  „MAT” oraz „Matematyczny Orzeł”, z języka polskiego „Olimpus”, „Orzeł Ortograficzny”.  

Nasi uczniowie z klasy VI  i VIII  zebrali laury w wojewódzkich konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie  (pisaliśmy o tym na stronie WWW). Podwójną laureatką jest Julia Syhłowyj  z kl. VIII  (j. polski, chemia) , a pojedynczy laureaci to: Nadia Dolińska  z kl. VIII (j. angielski) , Filip Paluchowicz z kl.VI (matematyka) i Michał Radziszewski z kl. VIII  (matematyka). Należy wspomnieć , że tytuł laureata gwarantuje zwolnienie z części egzaminu ósmoklasisty  na zakończenie szkoły podstawowej.

Absolwentem Roku w NSP „Klucz” za rok szkolny 2019/2020 został  Michał Radziszewski za celujące wyniki w nauce (  średnia ocen 6,0 ),  za reprezentowanie szkoły w konkursach przedmiotowych Kuratorium Oświaty w Olsztynie – tytuł laureata konkursu z matematyki i tytuł finalisty konkursu z geografii, a także za wzorowe zachowanie i zaangażowanie w życie klasy i szkoły.

Absolwent Roku ,w swojej mowie wygłoszonej na uroczystości ukończenia szkoły, zwracał się do rówieśników  i młodszych uczniów z zachętą , aby nigdy nie odpuszczali i utrzymali poziom zaangażowania w zdobywanie wiedzy,  bo to daje efekty oraz pewien spokój o wyniki i osiągnięcie celów.

Nawiążę zatem do zaangażowania . To ono było kluczowe podczas inicjowania i prowadzenia nauczania  / nauki zdalnej.  Należało dołożyć wszelkich starań,  aby nawiązać żywy i systematyczny kontakt  uczeń – nauczyciel – rodzice. Trzeba było skorzystać z technologii informatycznych, aby dotąd „analogowa” szkoła mogła spełniać swoje zadania .  

Nasza społeczność szkolna w olbrzymiej  większości zdała ten trudny egzamin. 

Słowa podziękowania należą się nauczycielom, którzy porzucili kredę oraz tablicę i  opanowali nowe narzędzia do lekcji on Line oraz nauczania zdalnego jednocześnie dbając , aby po drugiej stronie nie zagubił się uczeń , młody człowiek.  

Wszyscy –  uczniowie, nauczyciele i rodzice  – zdobyliśmy nowe umiejętności, które zapewne będą dobrze służyć w każdych okolicznościach nabywania wiedzy.  Dziękuję WSZYSTKIM za determinację i perspektywiczne podejście do edukacji.

Dziękuję wszystkim pracownikom naszej szkoły za tworzenie bezpiecznych i zdrowych warunków nauki i pracy, za życzliwość i pomoc w codziennym funkcjonowaniu szkoły.

26 czerwca 2020 r. podsumowaliśmy i  pożegnaliśmy rok szkolny 2019/2020 przeważnie on Line. Uczniowie klasy I  i II , V, VI i VII   z powodu specjalnych warunków sanitarnych , spotkali się z wychowawcami  na TEAMS , aby podsumować rok szkolny. Natomiast świadectwa, dyplomy i upominki odbierali  ich rodzice w sekretariacie szkoły . Ostatnie osobiste spotkanie z wychowawczynią miała klasa IV .  Klasa III  , kończąca I etap edukacji szkolnej i  absolwenci szkoły podstawowej  – klasa VIII  zamknęła  rok szkolny  w Auli – uroczyście , a  jednak również w pewnym rygorze higienicznym.

Nostalgię i smuteczki  pożegnań łagodzi jedynie perspektywa wakacji , które wszyscy obiecują sobie spędzić zdrowo i interesująco. Wszyscy życzymy sobie dobrego wypoczynku i powrotu  we wrześniu do szkoły jaką pamiętamy sprzed pandemii: szkoły pełnej żywej obecności ludzi, radosnej, towarzyskiej, współpracującej i współprzeżywającej .

„Tylko w relacjach z innymi człowiek może być szczęśliwy”  (cyt.  „Misja szkoły” )

Życzę szczęścia!

                                                                                  Elżbieta Władyka

                                                                                  Dyr. NSP „Klucz” w Kętrzynie