W dniach od 13 lipca do 30 lipca, sekretariat szkoły będzie zamknięty.

Wydawanie zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty odbędzie się 31 lipca 2020 roku, w godzinach od  830 – do  1000.

Bardzo prosimy o odbiór zaświadczenia w tym terminie, gdyż od 1 sierpnia do 10 sierpnia trwa przerwa urlopowa i budynek szkoły będzie zamknięty.

Dyrekcja