O nas

O NAS:

 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa „KLUCZ”
w Kętrzynie
ul. A. Asnyka 8; tel 89 7510545  ;  tel. kom. 607 37 19 76.
'
·         Nadzór pedagogiczny – Kuratorium Oświaty w Olsztynie
·         Wpis do ewidencji szkół nr BO.4430.1/12
·         Organ prowadzący – mgr Marek Władyka
·         Dyrektor – mgr Elżbieta Władyka
 

Mamy doświadczenie w prowadzeniu gimnazjum (od 2000 r.) i liceum (od 2005 r.)

Tworzymy kameralne warunki do nauki i wychowania sprzyjające indywidualizacji procesu nauczania oraz harmonijnemu rozwojowi osobowemu młodego człowieka.
'
MISJA SZKOŁY:
Wychowanie „ Człowieka dla świata”.
Zależy nam na pełnym rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, etycznym, fizycznym i estetycznym naszych uczniów.
Każde dziecko posiada osobisty zespół predyspozycji jest potencjałem, który odkryty i rozwinięty wnosi swoje bogactwo do życia społecznego – współtworzy świat.
Proponujemy odejście od egocentryzmu i egoizmu w stronę myślenia społecznego – wspólnotowego, bo tylko w relacji z innymi człowiek może być szczęśliwy.

Nasze  słowa KLUCZE do wychowania:

 
Dziecko – OSOBA – „Człowiek dla świata”.
 
Człowiek kompletny, świadomy i zaangażowany
 przez:
·        samoświadomość (samodyscyplinę, wewnątrzsterowność, samokształcenie);
·        pomysłowość ( twórczość, otwartość poznawczą);
·        miłość (przyjaźń, godność, wdzięczność, obecność);
·        heroizm (odwagę, aktywność,  uczestnictwo).
Rodzice są pierwszymi wychowawcami swojego dziecka dlatego zależy nam na współpracy z Rodziną ucznia, aby zachować spójność idei wychowawczych. Rodzice dziecka akceptując ofertę wychowawczą szkoły współdziałają ze szkołą w procesie budowania systemu wartości i wychowania moralnego dziecka. Spójność, pod względem wartości, środowiska szkolnego i środowiska rodzinnego, wzmacnia autorytet zarówno rodziny jak i szkoły.
Program wychowawczy szkoły, to program wypracowywany w gronie rodziców i nauczycieli,  ustala wspólne wartości – obszary pracy wychowawczej szkoły.

Statut szkoły

Wewnątrzszkolny system oceniania

Program wychowawczy

 
Zapraszamy.