Aktualności

W dniach od 13 lipca do 30 lipca, sekretariat szkoły będzie zamknięty.

Wydawanie zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty odbędzie się 31 lipca 2020 roku, w godzinach od  830 – do  1000.

Bardzo prosimy o odbiór zaświadczenia w tym terminie, gdyż od 1 sierpnia do 10 sierpnia trwa przerwa urlopowa i budynek szkoły będzie zamknięty.

Dyrekcja

 

Kętrzyn, 26 czerwca 2020 r.

Szanowni Państwo!

Uczniowie , Rodzice , Nauczyciele i Pracownicy  naszej szkoły!

Dobiegł końca rok szkolny, który zapewne będzie pamiętany jako wyjątkowy, pracowity, nieprzewidywalny i pełen zmian . 

Serdecznie dziękuję wszystkim za współpracę i gratuluję stylu w jakim podjęliśmy wyzwanie funkcjonowania w systemie zdalnym. 

Wysiłek nauczycieli , uczniów i rodziców przełożył się na bardzo dobre wyniki w nauce i świetne osiągnięcia konkursowe uczniów.  

Świadectwa z wyróżnieniem otrzymało  58 uczniów spośród 78 uczniów klas IV-VIII w NSP „Klucz”.

Uczniowie wszystkich klas , od I do VIII,  chętnie i z sukcesami uczestniczyli w ogólnopolskich konkursach  przedmiotowych: z języka angielskiego „Olimpus” i „Memory Master” ”Orzeł ,Języka Angielskiego”  z matematyki „Leon”, „Kangur” i  „MAT” oraz „Matematyczny Orzeł”, z języka polskiego „Olimpus”, „Orzeł Ortograficzny”.  

Nasi uczniowie z klasy VI  i VIII  zebrali laury w wojewódzkich konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie  (pisaliśmy o tym na stronie WWW). Podwójną laureatką jest Julia Syhłowyj  z kl. VIII  (j. polski, chemia) , a pojedynczy laureaci to: Nadia Dolińska  z kl. VIII (j. angielski) , Filip Paluchowicz z kl.VI (matematyka) i Michał Radziszewski z kl. VIII  (matematyka). Należy wspomnieć , że tytuł laureata gwarantuje zwolnienie z części egzaminu ósmoklasisty  na zakończenie szkoły podstawowej.

Absolwentem Roku w NSP „Klucz” za rok szkolny 2019/2020 został  Michał Radziszewski za celujące wyniki w nauce (  średnia ocen 6,0 ),  za reprezentowanie szkoły w konkursach przedmiotowych Kuratorium Oświaty w Olsztynie – tytuł laureata konkursu z matematyki i tytuł finalisty konkursu z geografii, a także za wzorowe zachowanie i zaangażowanie w życie klasy i szkoły.

Absolwent Roku ,w swojej mowie wygłoszonej na uroczystości ukończenia szkoły, zwracał się do rówieśników  i młodszych uczniów z zachętą , aby nigdy nie odpuszczali i utrzymali poziom zaangażowania w zdobywanie wiedzy,  bo to daje efekty oraz pewien spokój o wyniki i osiągnięcie celów.

Nawiążę zatem do zaangażowania . To ono było kluczowe podczas inicjowania i prowadzenia nauczania  / nauki zdalnej.  Należało dołożyć wszelkich starań,  aby nawiązać żywy i systematyczny kontakt  uczeń – nauczyciel – rodzice. Trzeba było skorzystać z technologii informatycznych, aby dotąd „analogowa” szkoła mogła spełniać swoje zadania .  

Nasza społeczność szkolna w olbrzymiej  większości zdała ten trudny egzamin. 

Słowa podziękowania należą się nauczycielom, którzy porzucili kredę oraz tablicę i  opanowali nowe narzędzia do lekcji on Line oraz nauczania zdalnego jednocześnie dbając , aby po drugiej stronie nie zagubił się uczeń , młody człowiek.  

Wszyscy –  uczniowie, nauczyciele i rodzice  – zdobyliśmy nowe umiejętności, które zapewne będą dobrze służyć w każdych okolicznościach nabywania wiedzy.  Dziękuję WSZYSTKIM za determinację i perspektywiczne podejście do edukacji.

Dziękuję wszystkim pracownikom naszej szkoły za tworzenie bezpiecznych i zdrowych warunków nauki i pracy, za życzliwość i pomoc w codziennym funkcjonowaniu szkoły.

26 czerwca 2020 r. podsumowaliśmy i  pożegnaliśmy rok szkolny 2019/2020 przeważnie on Line. Uczniowie klasy I  i II , V, VI i VII   z powodu specjalnych warunków sanitarnych , spotkali się z wychowawcami  na TEAMS , aby podsumować rok szkolny. Natomiast świadectwa, dyplomy i upominki odbierali  ich rodzice w sekretariacie szkoły . Ostatnie osobiste spotkanie z wychowawczynią miała klasa IV .  Klasa III  , kończąca I etap edukacji szkolnej i  absolwenci szkoły podstawowej  – klasa VIII  zamknęła  rok szkolny  w Auli – uroczyście , a  jednak również w pewnym rygorze higienicznym.

Nostalgię i smuteczki  pożegnań łagodzi jedynie perspektywa wakacji , które wszyscy obiecują sobie spędzić zdrowo i interesująco. Wszyscy życzymy sobie dobrego wypoczynku i powrotu  we wrześniu do szkoły jaką pamiętamy sprzed pandemii: szkoły pełnej żywej obecności ludzi, radosnej, towarzyskiej, współpracującej i współprzeżywającej .

„Tylko w relacjach z innymi człowiek może być szczęśliwy”  (cyt.  „Misja szkoły” )

Życzę szczęścia!

                                                                                  Elżbieta Władyka

                                                                                  Dyr. NSP „Klucz” w Kętrzynie

 

 

.

01.09 – 04.09.2020r 

 

Trasa: Kozłówka – Lublin – Majdanek – Chełm – Zamość – Nałęczów – Kazimierz Dolny ( 4 dni )

W programie: 

I dzień

07.00 – wyjazd z Kętrzyna

Ok. 11.00 – odbiór pilota w Siedlcach

Ok. 13.00 – przyjazd do Kozłówki – zwiedzanie zespołu pałacowo-parkowego rodziny Zamoyskich z zachowanym  autentycznym wystrojem z  przełomu XIX i XX wieku w stylu Drugiego Cesarstwa.

Muzeum Wnętrz Pałacowych – wstęp, Park – wstęp

W budynku dawnej powozowni znajduje się jedyna w Polsce Galeria Sztuki Socrealizmu znana również jako „Muzeum Socrealizmu”.  Galeria zawiera zbiory z I połowy lat 50. XX wieku, które liczą ponad 1600 rzeźb, rysunków, obrazów, grafik i plakatów. Są wśród nich dzieła ówczesnych czołowych polskich artystów. Swoistym dopełnieniem galerii są stojące na zewnątrz zdemontowane pomniki Bolesława Bieruta, Włodzimierza Lenina oraz Juliana Marchlewskiego. W trakcie zwiedzania galerii, z głośników usłyszeć można przemówienia sekretarzy partii komunistycznej  dźwiękowe fragmenty kronik oraz pieśni, takich jak np. „Międzynarodówka”

Ok. 17.00 – przyjazd w okolice Lublina

Zakwaterowanie w Hotelu „Pałac Akropol” w Dębówce koło Lublina, pokoje 2,3,4,5-osobowe z łazienkami, telewizorem, bezpłatnym Wi-Fi

Obiadokolacja

Czas wolny

Czytaj dalej

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

w Niepublicznej Szkole Podstawowej „Klucz”

i w II Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym w Kętrzynie

 

ZASADY OGÓLNE:

 1. Nauczyciel bibliotekarz podczas wykonywania obowiązków nosi rękawiczki i przyłbicę.
 2. Uczniowie/rodzice zobowiązani są zachować między sobą bezpieczną odległość (1,5 – 2 m).
 3. Do biblioteki szkolnej nie wolno wchodzić.
 4. Uczeń/rodzic obsługiwany jest w wejściu do biblioteki głównej.
 5. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu podręczników i książek powinien być w maseczce.
 6. Obsługa ograniczona jest do minimum.
 7. Nauczyciel bibliotekarz przeznacza 5-10 minut na każdego ucznia/rodzica.
 8. Oddane książki i multimedia podlegają 4-dniowej kwarantannie.
 9. Biblioteka jest systematycznie wietrzona, blaty dezynfekowane.
 10. Godziny otwarcia biblioteki będą dostosowane do potrzeb czytelników.

 

ZASADY SZCZEGÓŁOWE:

 1. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły zasady zwrotu książek i podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej.
 2. Książki i podręczniki są zwracane przez uczniów/rodziców w ustalone przez dyrektora i nauczyciela bibliotekarza dni (w celu uniknięcia grupowania się osób).
 3. Informacja o terminach zwrotów książek i podręczników jest zamieszczona na stronie szkoły i na fanpage’u Biblioteki szkolnej.
 4. Zasady zwrotu wypożyczonych podręczników i książek:
 5. zwrot podręczników w kompletach (w miarę możliwości),
 6. usunięcie foliowych okładek,
 7. usuniecie notatek zapisanych ołówkiem,
 8. zwrócenie uwagi na estetykę książki – wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia.
 9. W trakcie zwrotu podręczników i książek nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny ich stanu technicznego. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do zakupu nowego egzemplarza, o czym zostanie poinformowany osobiście lub przez dziennik elektroniczny. 
 10. Maturzyści zwracają książki w dniach 2-10 VI br. W przypadku zamkniętej biblioteki podręczniki i książki należy zanieść do sekretariatu i włożyć do specjalnego kartonu.
 11. Uczniowie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego zwracają podręczniki w dniach 15, 19, 22-26 VI br. Biblioteka będzie otwarta od godz. 8.00. Przerwa w godz. 11-11.20.
 12. Kontakt z nauczycielem bibliotekarzem możliwy jest przez dziennik elektroniczny lub email: bibliotekaklucz@gmail.com.

Ankieta i zgoda rodziców na udział w konsultacjach – pobierz