Aktualności

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

w Niepublicznej Szkole Podstawowej „Klucz”

i w II Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym w Kętrzynie

 

ZASADY OGÓLNE:

 1. Nauczyciel bibliotekarz podczas wykonywania obowiązków nosi rękawiczki i przyłbicę.
 2. Uczniowie/rodzice zobowiązani są zachować między sobą bezpieczną odległość (1,5 – 2 m).
 3. Do biblioteki szkolnej nie wolno wchodzić.
 4. Uczeń/rodzic obsługiwany jest w wejściu do biblioteki głównej.
 5. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu podręczników i książek powinien być w maseczce.
 6. Obsługa ograniczona jest do minimum.
 7. Nauczyciel bibliotekarz przeznacza 5-10 minut na każdego ucznia/rodzica.
 8. Oddane książki i multimedia podlegają 4-dniowej kwarantannie.
 9. Biblioteka jest systematycznie wietrzona, blaty dezynfekowane.
 10. Godziny otwarcia biblioteki będą dostosowane do potrzeb czytelników.

 

ZASADY SZCZEGÓŁOWE:

 1. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły zasady zwrotu książek i podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej.
 2. Książki i podręczniki są zwracane przez uczniów/rodziców w ustalone przez dyrektora i nauczyciela bibliotekarza dni (w celu uniknięcia grupowania się osób).
 3. Informacja o terminach zwrotów książek i podręczników jest zamieszczona na stronie szkoły i na fanpage’u Biblioteki szkolnej.
 4. Zasady zwrotu wypożyczonych podręczników i książek:
 5. zwrot podręczników w kompletach (w miarę możliwości),
 6. usunięcie foliowych okładek,
 7. usuniecie notatek zapisanych ołówkiem,
 8. zwrócenie uwagi na estetykę książki – wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia.
 9. W trakcie zwrotu podręczników i książek nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny ich stanu technicznego. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do zakupu nowego egzemplarza, o czym zostanie poinformowany osobiście lub przez dziennik elektroniczny. 
 10. Maturzyści zwracają książki w dniach 2-10 VI br. W przypadku zamkniętej biblioteki podręczniki i książki należy zanieść do sekretariatu i włożyć do specjalnego kartonu.
 11. Uczniowie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego zwracają podręczniki w dniach 15, 19, 22-26 VI br. Biblioteka będzie otwarta od godz. 8.00. Przerwa w godz. 11-11.20.
 12. Kontakt z nauczycielem bibliotekarzem możliwy jest przez dziennik elektroniczny lub email: bibliotekaklucz@gmail.com.

Ankieta i zgoda rodziców na udział w konsultacjach – pobierz

Wszystkie konkursy trwają do  19 V do północy. Prace należy przesyłać na adres:

KLASA I SP

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=125411105813353&id=101874494833681

 

KLASA II SP

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=125417312479399&id=101874494833681&__tn__=-R

 

KLASA III SP

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=124458849241912&id=101874494833681&__xts__[0]=68.ARAITQU62vSO7yKZM2hN1QBPfIL4NOIb6tYHs6ss-vuO6E0tNrhOhdvUqh2M55P5-HJASNfsoPOwvUvRWKFLjAA9d6Q5TsuHRygCKmdc4eWP1ddPNVTSXZ6kuP4T9rw8eVETh4N_CRtXvpVt1TTK2RuX1duNZlGxae3e3SqOnvPWG9IQ3U7EJZy4T8oe2NoSoK8GDI9EI5g2env2FnADGisT2VHT8j1jXbZ0TVwdfCBIX-jEDLSwxmXbjboqzOIm9uFf3fn-LNwsxpvL50E5d5kImFOvV1CbzvI3IrcT32DsBLKdGw5Z2206m4jbyO_7GaMtlJUqhQL5ef9Ba3pZ6hI&__tn__=-R

 

KLASA IV SP

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=130235341997596&id=101874494833681&__tn__=-R

 

Klasa V SP

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=129932355361228&id=101874494833681&__tn__=-R

bibliotekaklucz@gmail.com

 

.