Ramowy plan dnia na Półkoloniach w KLUCZU ’2022 g. 7:00 – 8:00 –     Otwarcie i śniadanie. g. 8:00 – 10:30 –    1. Gry i zabawy integracyjno-zapoznawcze. 2. Główne zajęcia tematyczne : dostarczenie wiedzy poprzez oglądanie zdjęć, albumów, filmów, a następnie wykonanie doświadczeń, zadań, pobyt w warsztatach, w pracowniach, w muzeum, w bibliotece, na wycieczkach…