UWAGA ! Ogłaszamy REKRUTACJĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ do NSP „Klucz”  na rok szkolny 2021/2022. Mamy wolne miejsca dla zainteresowanych dobrym wykształceniem. Liczba miejsc w klasie max. 16 osób. Mamy wolne miejsca  w kl. I  dla 4 osób Liczba wolnych miejsc w klasie IV : dla 2 osób Liczba wolnych miejsc w klasie V : dla 7 osób…

Polonistka i klasa VII w akcji – „Dziady cz.II” Jak postępować dobrze, a co jest grzechem? Za co nagroda, za co kara?Romantycy lubili powoływać się na kodeks ludu, pokazywać te proste, ale sprawiedliwe prawa. Uczynił to również Mickiewicz w Dziadach. Znakomitą okazją do zaprezentowania tu wiejskich praw był ludowy obrzęd dziadów, stary pogański zwyczaj przywoływania duchów zmarłych.…