O nas

Niepubliczna Szkoła Podstawowa „KLUCZ”w Kętrzynie

ul. A. Asnyka 8; tel 89 7510545  ;  tel. kom. 607 37 19 76.’·      

email: sekretariat@prywgim.pl   

Nadzór pedagogiczny – Kuratorium Oświaty w Olsztynie· 

 Wpis do ewidencji szkół nr BO.4430.1/12·    

Organ prowadzący – mgr Marek Władyka· 

Dyrektor – mgr Elżbieta Władyka

Nr konta szkoły: 

BNP O/kętrzyn

86 1240 5774 1111 0010 6686 2872

Mamy doświadczenie w prowadzeniu gimnazjum (od 2000 r.) i liceum (od 2005 r.)Tworzymy kameralne warunki do nauki i wychowania sprzyjające indywidualizacji procesu nauczania oraz harmonijnemu rozwojowi osobowemu młodego człowieka.’MISJA SZKOŁY:Wychowanie „ Człowieka dla świata”.Zależy nam na pełnym rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, etycznym, fizycznym i estetycznym naszych uczniów.Każde dziecko posiada osobisty zespół predyspozycji jest potencjałem, który odkryty i rozwinięty wnosi swoje bogactwo do życia społecznego – współtworzy świat.Proponujemy odejście od egocentryzmu i egoizmu w stronę myślenia społecznego – wspólnotowego, bo tylko w relacji z innymi człowiek może być szczęśliwy.

Nasze  słowa KLUCZE do wychowania:Dziecko – OSOBA – „Człowiek dla świata”. Człowiek kompletny, świadomy i zaangażowany przez:·        samoświadomość (samodyscyplinę, wewnątrzsterowność, samokształcenie);·        pomysłowość ( twórczość, otwartość poznawczą);·        miłość (przyjaźń, godność, wdzięczność, obecność);·        heroizm (odwagę, aktywność,  uczestnictwo).Rodzice są pierwszymi wychowawcami swojego dziecka dlatego zależy nam na współpracy z Rodziną ucznia,aby zachować spójność ideiwychowawczych. Rodzice dziecka akceptując ofertę wychowawczą szkoły współdziałają ze szkołą w procesie budowania systemu wartości i wychowania moralnego dziecka. Spójność, pod względem wartości, środowiska szkolnego i środowiska rodzinnego, wzmacnia autorytet zarówno rodziny jak i szkoły.Program wychowawczy szkoły, to program wypracowywany w gronie rodziców i nauczycieli,  ustala wspólne wartości – obszary pracy wychowawczej szkoły.

Statut szkoły

Wewnątrzszkolne zasady oceniania

Program wychowawczyRegulamin

Regulamin przyznawania tytułu „Absolwenta Roku”

Zapraszamy.