HomeAktualności

Polonistka i klasa VII w akcji..

Like Tweet Pin it Share Share Email

Polonistka i klasa VII w akcji – „Dziady cz.II”

Jak postępować dobrze, a co jest grzechem? Za co nagroda, za co kara?
Romantycy lubili powoływać się na kodeks ludu, pokazywać te proste, ale sprawiedliwe prawa. Uczynił to również Mickiewicz w Dziadach. Znakomitą okazją do zaprezentowania tu wiejskich praw był ludowy obrzęd dziadów, stary pogański zwyczaj przywoływania duchów zmarłych. Przywołuje się je po to, by pomóc odkupić ich grzechy, ocenić winy, ułatwić drogę do nieba. Sceneria jest prawdziwie romantyczna: noc, kaplica, świece, groby – oto II część Dziadów. Uczniowie klasy VII spróbowali zebrać te prawa i nauki moralne. Stworzyli kodeksy moralne odnoszące się do współczesnych czasów lub pokusili się o interpretację prawd moralnych zawartych w utworze. Mogli skorzystać tworząc swoje prace z dowolnego programu do tworzenia prezentacji lub plakatu.

Kolejnym zadaniem projektowym było tworzenie memów związanych z tematyką „Dziadów cz. II” Adama Mickiewicza. W ramach wstępu do projektu uczniowie poznali pojęcie mema, cele jego powstawania, zasady tworzenia oraz znaczenie dla współczesnej kultury. Pracę uczniowie wykonywali samodzielnie korzystające z edytora memów (https://imgflip.com/).

Zadanie polegało na wykorzystaniu motywów z utworu lub cytatu, albo na wykorzystaniu ilustracji do utworu polskiego wieszcza romantycznego i opatrzenia go humorystycznym tekstem. Lekcja ta była podsumowaniem naszych spotkań z lekturą i dała możliwość spojrzenia na poznany dramat z innej, może bliższej młodemu człowiekowi, perspektywy.

Kolejne zadania Tik-owe związane z twórczością Adama Mickiewicza przed nami. Z przyjemnością efektami się podzielimy.