HomeO nas

O Nas

Like Tweet Pin it Share Share Email

  Niepubliczna Szkoła Podstawowa „KLUCZ”w Kętrzynie

                              ul. A. Asnyka 8; tel 89 7510545  ;  tel. kom. 607 37 19 76     

                           e-mail :  sekretariat@prywgim.pl  

                            Nadzór pedagogiczny – Kuratorium Oświaty w Olsztynie· 

                               Wpis do ewidencji szkół nr BO.4430.1/12·    

        Organ prowadzący – mgr Marek Władyka          Dyrektor – mgr Elżbieta Władyka

Mamy doświadczenie w prowadzeniu gimnazjum (od 2000 r.) i liceum (od 2005 r.). Tworzymy kameralne warunki do nauki i wychowania sprzyjające indywidualizacji procesu nauczania oraz harmonijnemu rozwojowi osobowemu młodego człowieka.

                   MISJA SZKOŁY:  Wychowanie „ Człowieka dla świata”.

Zależy nam na pełnym rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, etycznym, fizycznym i estetycznym naszych uczniów.

Każde dziecko posiada osobisty zespół predyspozycji jest potencjałem, który odkryty i rozwinięty wnosi swoje bogactwo do życia społecznego – współtworzy świat.

Proponujemy odejście od egocentryzmu i egoizmu w stronę myślenia społecznego – wspólnotowego, bo tylko w relacji z innymi człowiek może być szczęśliwy.

                          Nasze  słowa KLUCZE do wychowania:

                           Dziecko – OSOBA – „Człowiek dla świata”. 

Człowiek kompletny, świadomy i zaangażowany przez:

 * samoświadomość (samodyscyplinę, wewnątrzsterowność, samokształcenie)        

 * pomysłowość ( twórczość, otwartość poznawczą);

 * miłość (przyjaźń, godność, wdzięczność, obecność);

 * heroizm (odwagę, aktywność,  uczestnictwo).

Rodzice są pierwszymi wychowawcami swojego dziecka dlatego zależy nam na współpracy z Rodziną ucznia, aby zachować spójność idei wychowawczych. Rodzice dziecka akceptując ofertę wychowawczą szkoły współdziałają ze szkołą w procesie budowania systemu wartości i wychowania moralnego dziecka. Spójność, pod względem wartości, środowiska szkolnego i środowiska rodzinnego, wzmacnia autorytet zarówno rodziny jak i szkoły. Program wychowawczy szkoły, to program wypracowywany w gronie rodziców i nauczycieli,  ustala wspólne wartości – obszary pracy wychowawczej szkoły..

Statut szkoły

Wewnątrzszkolne zasady oceniania

Program wychowawczy /Regulamin

Regulamin przyznawania tytułu „Absolwent Roku”

Zapraszamy.