We współpracy z Prawosławnym Ordynariatem Wojska Polskiego, organizujemy w szkole zbiórkę potrzebnych produktów. Dary prosimy dostarczyć do auli szkoły w dniu 2 marca 2022 roku.  Dziękujemy za udział w akcji . Dyrekcja…