Zgłoszenia ucznia do szkoły dokonuje się przy użyciu następujących formularzy:      Karta zapisu ucznia do klasy I ( I etap edukacyjny)  : TUTAJ      Karta zapisu ucznia do klas IV-VIII(II etap edukacyjny) : TUTAJ ► Wypełniony formularz należy złożyć w Sekretariacie czynnym od poniedziałku do piątku      w godzinach 7:30 – 14:30, tel. 89 751 05 45. ► Terminy…

  Niepubliczna Szkoła Podstawowa „KLUCZ”w Kętrzynie                               ul. A. Asnyka 8; tel 89 7510545  ;  tel. kom. 607 37 19 76                                 e-mail :  sekretariat@prywgim.pl      …