Oferta szkoły/rekrutacja

Zgłoszenia ucznia do szkoły dokonuje się przy użyciu następujących formularzy:      Karta zapisu ucznia do klasy I ( I etap edukacyjny)  : TUTAJ      Karta zapisu ucznia do klas IV-VIII(II…