W piątek 23 czerwca 2023 r. o 11:00 odbyła się uroczystość zakończenia nauki w szkole podstawowej i pożegnania klasy VIII w NSP „Klucz” w Kętrzynie. W auli szkolnej wręczono uczniom świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody za osiągnięcia w nauce i zachowaniu, a rodzicom listy gratulacyjne i podziękowania za uczestnictwo w życiu szkoły. Wręczono również statuetkę…