Polonistka i klasa VII w akcji – „Dziady cz.II” Jak postępować dobrze, a co jest grzechem? Za co nagroda, za co kara?Romantycy lubili powoływać się na kodeks ludu, pokazywać te proste, ale sprawiedliwe prawa. Uczynił to również Mickiewicz w Dziadach. Znakomitą okazją do zaprezentowania tu wiejskich praw był ludowy obrzęd dziadów, stary pogański zwyczaj przywoływania duchów zmarłych.…