Polonistka i klasa VII w akcji.

Na lekcjach języka polskiego klasa VII pracuje metodą projektową. Z inspiracji  twórczością Adama Mickiewicza powstały współczesne projekty pokazujące całkiem współczesną recepcję utworów naszego wieszcza narodowego.Pierwsza grupa prac to prace z…