Niepubliczna Szkoła Podstawowa „KLUCZ”

w Kętrzynie

ul. A. Asnyka 8; tel 89 7510545  ;  tel. kom. 607 37 19 76.

 

Nr konta szkoły: 

BNP O/kętrzyn

86 1240 5774 1111 0010 6686 2872

Strona internetowa NSP KLUCZ w Kętrzynie uległa awarii.

Bardzo prosimy o skorzystanie z podanych linków do dziennika Uonet i Planu Lekcji:

uonet —    https://uonetplus.vulcan.net.pl/ketrzyn

plan lekcji —- http://prywgim.home.pl/autoinstalator/wordpress/wp-content/uploads/2018/09/plan/index.html

 

Przepraszamy za utrudnienia

Dyrekcja

Informacja dla uczniów jadących na wycieczkę w dniach 01.09 – 04-09.2020

W poniedziałek o godzinie 1500 spotkanie rodziców klasy VII z nowym wychowawcą.

Rodzice uczniów klasy VIII proszeni są o kontakt bezpośredni z wychowawcą.

Wyjazd jest planowany we wtorek 01.09.2020 ,

O godzinie 630 spotykamy się na parkingu przy ulicy Pocztowej, naprzeciwko Powiatowego Urzędu Pracy,

Uczniowie klas 7,8 SP oraz 1LO4 i 2LO4 jadą autokarem, natomiast grupa z klasy 2 LO3 jedzie busem z opiekunem.

Dyrekcja

Drodzy Uczniowie, Rodzice / Opiekunowie i Nauczyciele!

1 września 2020 r. we wtorek, rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021 r.

W specyficznych i niezwykłych warunkach przystępujemy do realizacji zwykłych zadań szkoły: do nauczania i wychowania oraz opieki nad dziećmi i młodzieżą.

Witamy Wszystkich  bardzo serdecznie i prosimy o zapoznanie się z informacjami organizacyjnymi, które ułatwią nam bezpieczny start w tym roku szkolnym.

Życzymy  zdrowia i dobrego roku szkolnego!             

                                                                                              Dyrektorzy

 

Informacja Dyrekcji

 

W dniach od 12 sierpnia do 21 sierpnia 2020

Sekretariat szkoły będzie otwarty w godzinach 900 do 1100.

 

Telefony kontaktowe:

Dyrektor NSP Klucz – 607371976

 

W dniach od 13 lipca do 30 lipca, sekretariat szkoły będzie zamknięty.

Wydawanie zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty odbędzie się 31 lipca 2020 roku, w godzinach od  830 – do  1000.

Bardzo prosimy o odbiór zaświadczenia w tym terminie, gdyż od 1 sierpnia do 10 sierpnia trwa przerwa urlopowa i budynek szkoły będzie zamknięty.

Dyrekcja

 

Kętrzyn, 26 czerwca 2020 r.

Szanowni Państwo!

Uczniowie , Rodzice , Nauczyciele i Pracownicy  naszej szkoły!

Dobiegł końca rok szkolny, który zapewne będzie pamiętany jako wyjątkowy, pracowity, nieprzewidywalny i pełen zmian . 

Serdecznie dziękuję wszystkim za współpracę i gratuluję stylu w jakim podjęliśmy wyzwanie funkcjonowania w systemie zdalnym. 

Wysiłek nauczycieli , uczniów i rodziców przełożył się na bardzo dobre wyniki w nauce i świetne osiągnięcia konkursowe uczniów.  

Świadectwa z wyróżnieniem otrzymało  58 uczniów spośród 78 uczniów klas IV-VIII w NSP „Klucz”.

Uczniowie wszystkich klas , od I do VIII,  chętnie i z sukcesami uczestniczyli w ogólnopolskich konkursach  przedmiotowych: z języka angielskiego „Olimpus” i „Memory Master” ”Orzeł ,Języka Angielskiego”  z matematyki „Leon”, „Kangur” i  „MAT” oraz „Matematyczny Orzeł”, z języka polskiego „Olimpus”, „Orzeł Ortograficzny”.  

Nasi uczniowie z klasy VI  i VIII  zebrali laury w wojewódzkich konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie  (pisaliśmy o tym na stronie WWW). Podwójną laureatką jest Julia Syhłowyj  z kl. VIII  (j. polski, chemia) , a pojedynczy laureaci to: Nadia Dolińska  z kl. VIII (j. angielski) , Filip Paluchowicz z kl.VI (matematyka) i Michał Radziszewski z kl. VIII  (matematyka). Należy wspomnieć , że tytuł laureata gwarantuje zwolnienie z części egzaminu ósmoklasisty  na zakończenie szkoły podstawowej.

Absolwentem Roku w NSP „Klucz” za rok szkolny 2019/2020 został  Michał Radziszewski za celujące wyniki w nauce (  średnia ocen 6,0 ),  za reprezentowanie szkoły w konkursach przedmiotowych Kuratorium Oświaty w Olsztynie – tytuł laureata konkursu z matematyki i tytuł finalisty konkursu z geografii, a także za wzorowe zachowanie i zaangażowanie w życie klasy i szkoły.

Absolwent Roku ,w swojej mowie wygłoszonej na uroczystości ukończenia szkoły, zwracał się do rówieśników  i młodszych uczniów z zachętą , aby nigdy nie odpuszczali i utrzymali poziom zaangażowania w zdobywanie wiedzy,  bo to daje efekty oraz pewien spokój o wyniki i osiągnięcie celów.

Nawiążę zatem do zaangażowania . To ono było kluczowe podczas inicjowania i prowadzenia nauczania  / nauki zdalnej.  Należało dołożyć wszelkich starań,  aby nawiązać żywy i systematyczny kontakt  uczeń – nauczyciel – rodzice. Trzeba było skorzystać z technologii informatycznych, aby dotąd „analogowa” szkoła mogła spełniać swoje zadania .  

Nasza społeczność szkolna w olbrzymiej  większości zdała ten trudny egzamin. 

Słowa podziękowania należą się nauczycielom, którzy porzucili kredę oraz tablicę i  opanowali nowe narzędzia do lekcji on Line oraz nauczania zdalnego jednocześnie dbając , aby po drugiej stronie nie zagubił się uczeń , młody człowiek.  

Wszyscy –  uczniowie, nauczyciele i rodzice  – zdobyliśmy nowe umiejętności, które zapewne będą dobrze służyć w każdych okolicznościach nabywania wiedzy.  Dziękuję WSZYSTKIM za determinację i perspektywiczne podejście do edukacji.

Dziękuję wszystkim pracownikom naszej szkoły za tworzenie bezpiecznych i zdrowych warunków nauki i pracy, za życzliwość i pomoc w codziennym funkcjonowaniu szkoły.

26 czerwca 2020 r. podsumowaliśmy i  pożegnaliśmy rok szkolny 2019/2020 przeważnie on Line. Uczniowie klasy I  i II , V, VI i VII   z powodu specjalnych warunków sanitarnych , spotkali się z wychowawcami  na TEAMS , aby podsumować rok szkolny. Natomiast świadectwa, dyplomy i upominki odbierali  ich rodzice w sekretariacie szkoły . Ostatnie osobiste spotkanie z wychowawczynią miała klasa IV .  Klasa III  , kończąca I etap edukacji szkolnej i  absolwenci szkoły podstawowej  – klasa VIII  zamknęła  rok szkolny  w Auli – uroczyście , a  jednak również w pewnym rygorze higienicznym.

Nostalgię i smuteczki  pożegnań łagodzi jedynie perspektywa wakacji , które wszyscy obiecują sobie spędzić zdrowo i interesująco. Wszyscy życzymy sobie dobrego wypoczynku i powrotu  we wrześniu do szkoły jaką pamiętamy sprzed pandemii: szkoły pełnej żywej obecności ludzi, radosnej, towarzyskiej, współpracującej i współprzeżywającej .

„Tylko w relacjach z innymi człowiek może być szczęśliwy”  (cyt.  „Misja szkoły” )

Życzę szczęścia!

                                                                                  Elżbieta Władyka

                                                                                  Dyr. NSP „Klucz” w Kętrzynie

 

 

.

01.09 – 04.09.2020r 

 

Trasa: Kozłówka – Lublin – Majdanek – Chełm – Zamość – Nałęczów – Kazimierz Dolny ( 4 dni )

W programie: 

I dzień

07.00 – wyjazd z Kętrzyna

Ok. 11.00 – odbiór pilota w Siedlcach

Ok. 13.00 – przyjazd do Kozłówki – zwiedzanie zespołu pałacowo-parkowego rodziny Zamoyskich z zachowanym  autentycznym wystrojem z  przełomu XIX i XX wieku w stylu Drugiego Cesarstwa.

Muzeum Wnętrz Pałacowych – wstęp, Park – wstęp

W budynku dawnej powozowni znajduje się jedyna w Polsce Galeria Sztuki Socrealizmu znana również jako „Muzeum Socrealizmu”.  Galeria zawiera zbiory z I połowy lat 50. XX wieku, które liczą ponad 1600 rzeźb, rysunków, obrazów, grafik i plakatów. Są wśród nich dzieła ówczesnych czołowych polskich artystów. Swoistym dopełnieniem galerii są stojące na zewnątrz zdemontowane pomniki Bolesława Bieruta, Włodzimierza Lenina oraz Juliana Marchlewskiego. W trakcie zwiedzania galerii, z głośników usłyszeć można przemówienia sekretarzy partii komunistycznej  dźwiękowe fragmenty kronik oraz pieśni, takich jak np. „Międzynarodówka”

Ok. 17.00 – przyjazd w okolice Lublina

Zakwaterowanie w Hotelu „Pałac Akropol” w Dębówce koło Lublina, pokoje 2,3,4,5-osobowe z łazienkami, telewizorem, bezpłatnym Wi-Fi

Obiadokolacja

Czas wolny

Czytaj dalej

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

w Niepublicznej Szkole Podstawowej „Klucz”

i w II Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym w Kętrzynie

 

ZASADY OGÓLNE:

 1. Nauczyciel bibliotekarz podczas wykonywania obowiązków nosi rękawiczki i przyłbicę.
 2. Uczniowie/rodzice zobowiązani są zachować między sobą bezpieczną odległość (1,5 – 2 m).
 3. Do biblioteki szkolnej nie wolno wchodzić.
 4. Uczeń/rodzic obsługiwany jest w wejściu do biblioteki głównej.
 5. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu podręczników i książek powinien być w maseczce.
 6. Obsługa ograniczona jest do minimum.
 7. Nauczyciel bibliotekarz przeznacza 5-10 minut na każdego ucznia/rodzica.
 8. Oddane książki i multimedia podlegają 4-dniowej kwarantannie.
 9. Biblioteka jest systematycznie wietrzona, blaty dezynfekowane.
 10. Godziny otwarcia biblioteki będą dostosowane do potrzeb czytelników.

 

ZASADY SZCZEGÓŁOWE:

 1. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły zasady zwrotu książek i podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej.
 2. Książki i podręczniki są zwracane przez uczniów/rodziców w ustalone przez dyrektora i nauczyciela bibliotekarza dni (w celu uniknięcia grupowania się osób).
 3. Informacja o terminach zwrotów książek i podręczników jest zamieszczona na stronie szkoły i na fanpage’u Biblioteki szkolnej.
 4. Zasady zwrotu wypożyczonych podręczników i książek:
 5. zwrot podręczników w kompletach (w miarę możliwości),
 6. usunięcie foliowych okładek,
 7. usuniecie notatek zapisanych ołówkiem,
 8. zwrócenie uwagi na estetykę książki – wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia.
 9. W trakcie zwrotu podręczników i książek nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny ich stanu technicznego. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do zakupu nowego egzemplarza, o czym zostanie poinformowany osobiście lub przez dziennik elektroniczny. 
 10. Maturzyści zwracają książki w dniach 2-10 VI br. W przypadku zamkniętej biblioteki podręczniki i książki należy zanieść do sekretariatu i włożyć do specjalnego kartonu.
 11. Uczniowie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego zwracają podręczniki w dniach 15, 19, 22-26 VI br. Biblioteka będzie otwarta od godz. 8.00. Przerwa w godz. 11-11.20.
 12. Kontakt z nauczycielem bibliotekarzem możliwy jest przez dziennik elektroniczny lub email: bibliotekaklucz@gmail.com.

Ankieta i zgoda rodziców na udział w konsultacjach – pobierz

Wszystkie konkursy trwają do  19 V do północy. Prace należy przesyłać na adres:

KLASA I SP

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=125411105813353&id=101874494833681

 

KLASA II SP

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=125417312479399&id=101874494833681&__tn__=-R

 

KLASA III SP

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=124458849241912&id=101874494833681&__xts__[0]=68.ARAITQU62vSO7yKZM2hN1QBPfIL4NOIb6tYHs6ss-vuO6E0tNrhOhdvUqh2M55P5-HJASNfsoPOwvUvRWKFLjAA9d6Q5TsuHRygCKmdc4eWP1ddPNVTSXZ6kuP4T9rw8eVETh4N_CRtXvpVt1TTK2RuX1duNZlGxae3e3SqOnvPWG9IQ3U7EJZy4T8oe2NoSoK8GDI9EI5g2env2FnADGisT2VHT8j1jXbZ0TVwdfCBIX-jEDLSwxmXbjboqzOIm9uFf3fn-LNwsxpvL50E5d5kImFOvV1CbzvI3IrcT32DsBLKdGw5Z2206m4jbyO_7GaMtlJUqhQL5ef9Ba3pZ6hI&__tn__=-R

 

KLASA IV SP

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=130235341997596&id=101874494833681&__tn__=-R

 

Klasa V SP

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=129932355361228&id=101874494833681&__tn__=-R

bibliotekaklucz@gmail.com

 

.

https://www.facebook.com/Biblioteka-NSP-Klucz-i-II-Prywatnego-LO-w-K%C4%99trzynie-101874494833681/?modal=admin_todo_tour

Komunikat z MEN   

https://scratch.mit.edu/projects/379420230/  –   Filip z klasy 6

https://scratch.mit.edu/projects/383759797      –   Gabriel z klasy 6

Bardzo prosimy o pilne wypełnienie ankiety dotyczącej „Zdalnego nauczania” link poniżej:

http://prywgim.home.pl/autoinstalator/wordpress/wp-content/uploads/2018/01/ankietasp.docx

Zasady pracy NSP „Klucz” w czasie kwarantanny:
1. Nauczanie prowadzimy z wykorzystaniem mediów elektronicznych.
2. Nauczyciele kontaktują się z uczniami i RODZICAMI przy pomocy
dziennika elektronicznego, poprzez grupy klasowe na platformach
społecznościowych , przez adresy e-mail i inne formy preferowane lub
ustalone w grupie.
3. Nauczyciele dokumentują przeprowadzoną aktywność w dzienniku
elektronicznym .
4. Uczniowie / rodzice są zobowiązani do informacji zwrotnej do nauczycieli
i rozliczenia się z zadanej czynności.
5. Nauczyciele odnotowują w dzienniku elektronicznym zwrotną informację
od ucznia jako „obecność” – w ten sposób egzekwują wykonanie
poleceń .
6. Praca i aktywność ucznia będą doceniane i oceniane.

UWAGA Rodzice!

Prosimy o zatrzymanie dzieci i młodzieży w domach, ograniczenie do minimum
kontaktów w większych grupach oraz dopilnowanie uczestnictwa w zdalnym
kształceniu.
Odwołujemy się do Państwa osobistego poczucia odpowiedzialności i
solidarności .

Podajemy link do oficjalnego komunikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącego zawieszenia zajęć dydaktycznych szkołach.

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

 

Klasa 7 – 8  —-   kliknij

 

Klasa 5 – 6 —- kliknij

 

 

Klasa 1 – 4  —– kliknij

Czuwaj!

Dnia 12.21.2019 r. w naszej szkole odbył się kiermasz świątecznych pocztówek. Razem udało nam się zebrać kwotę w wysokości 118,50 zł. Zebrane pieniądze zostały przekazane wolontariuszom Amnesty International. Dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy postanowili nas wspomóc. Życzymy Wesołych Świąt i mamy nadzieję na dalszą współpracę.

Dh Grzegorz Koczela
Dh. Maja Kasprzak

Dh. Urszula Szajkowska”

 

 

Licealiści dzieciom lub Licealiści w Gangu Słodziaków

W ramach akcji czytelniczej uczniowie klasy I liceum 4-letniego udali się na Leśną Polanę. Dołączyli do Gangu Słodziaków. Przedstawili uczniom klas I-III Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Klucz” opowiadanie Renaty Piątkowskiej pt. „Księżyc”. Potem pracowali z najmłodszymi uczniami w grupach, rozmawiając na temat marzeń. Marzenia dobrze jest mieć, ale jeszcze lepiej je spełniać. Jak rzekła sarenka Hania: „Nie ma rzeczy niemożliwych”. I tego się trzymajmy!

 

Bardzo proszę o sprawdzenie aktualnej wersji planu, który obowiązuje od 9 września z dopiskiem „wersja aktualna”

W przeglądarkach należy odświeżyć stronę.

(prawy przycisk myszy  i wybrać –  załaduj ponownie ramkę)

Dyrekcja

Zbiórka uczestników 2 września o godzinie 5.45 na parkingu przy ulicy Pocztowej naprzeciwko Urzędu Pracy w Kętrzynie.

Będą podstawione 2 autokary.

Autokar nr 1 – klasy 7 SP, 8 SP, 1 LO(4)

Autokar nr 2 – klasy 1 LO(3), 2 LO(3),3 LO(3)

Wyjazd jest planowany na godzinę 6.00.

Osoby , które chcą wsiąść w Mrągowie, czekają na placu Rocha od godziny 6.20.

Prosimy o informację od osób wsiadających w Mrągowie do sekretariatu do Piątku.

Bardzo prosimy o zabranie prowiantu i wody na przejazd do Krakowa.

Pierwszy planowany posiłek – obiadokolacja w hotelu ok godz 19.

Dyrekcja

Szczegółowy plan II tygodnia półkolonii -(kliknij)

zdjęcia z I tygodnia – kliknij

Szczegółowy plan I tygodnia półkolonii – (kliknij)

.

Fantastycznie w bibliotece

Rok 2019 zaczął się dla biblioteki szkolnej fantastycznie! Dosłownie i w przenośni. Księgozbiór biblioteki wzbogacił się o fantastykę angielskiego pisarza, Terrego Pratchetta. Dziewiętnaście tomów popularnego cyklu Świat Dysku zagościło na półce bibliotecznej. To prześmiewcze powieści fantasy dziejące się w Świecie Dysku. A oprócz tego dwa tomy Nauki Świata Dysku oraz humoreski fantasy, czyli Czarnoksiężnicy z Krainy Osobliwości pod redakcją Petera Hanninga. Zapraszam do… świata fantazji!

Uczniowie klasy 5, w ramach zajęć z informatyki uczyli się tworzyć i modyfikować tabele. Było to dobry powód, by spróbować swoich sił w tworzeniu krzyżówek. Zadanie okazało się na tyle interesujące, że wszyscy z zapałem zabrali się do pracy. Krzyżówki były na przeróżne tematy. Najważniejsze jednak jest to, że tabele nie mają już przed mini już żadnych tajemnic 🙂
[PVGM id=2149]

W sobotę 27 października w Kętrzynie odbył się po raz pierwszy Bal Wszystkich Świętych. Rozpoczął się on od nabożeństwa różańcowego w kościele św. Katarzyny, po czym zabawa przeniosła się do sali parafialnej, gdzie jak przystało na prawdziwy bal uczestnicy zatańczyli poloneza. Około pięćdziesięcioro dzieci biorących udział w zabawie przebrało się za świętych i postacie znane z kart Pisma Świętego. Wśród uczestników zabawy sporą część stanowili uczniowie Szkoły Podstawowej,, Klucz” wraz ze swoimi rodzicami.  Podczas balu odbyły się liczne konkursy i zabawy. Jednym z nich był konkurs na najlepszy strój. Ze względu na pomysłowość dzieciaków i ich rodziców komisja sędziowska miała twardy orzech do zgryzienia i ostatecznie nagrodziła jako zwycięzców wszystkich uczestników balu. Serdeczne podziękowania należą się w sposób szczególny  wszystkim rodzicom, a w szczególności kętrzyńskiej wspólnocie Domowego Kościoła-Oazy Rodzin, za pomysł, organizację oraz wytężoną pracę przy tym wydarzenia.

[PVGM id=2108]

 

Bezpieczeństwo w pracowni komputerowej i dbanie o sprzęt to rzecz bardzo ważna. Uczniowie klasy 4 wiedzą o tym bardzo dobrze. Po zapoznaniu się z regulaminem pracowni i zasadami bezpiecznej pracy z komputerem postanowili stworzyć swoje własne regulaminy. Praca w grupach przyniosła niesamowite efekty (chociaż nie brakowało drobnych sprzeczek co do koloru, lub obrazka). Te piękne i kolorowe małe "dzieła sztuki" można podziwiać na ścianie w pracowni informatycznej. 

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy,

że w dniu 18.10.2018 r. odeszła

nasza niezapomniana koleżanka

Danuta Boiwka

Przekazujemy wyrazy szczerego współczucia

rodzinie i wszystkim, których ta śmierć

pogrążyła w głębokiej żałobie.

 

Dyrekcja i pracownicy

Prywatnych szkół w Kętrzynie

W czwartek (4.10) odbędzie się kiermasz ciast.

Stoiska będą na parterze i II piętrze od 10.35 do 10.55

oraz od 11.40 do 11.50.

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału.

Dochód będzie przekazany na cel charytatywny.

Dyrekcja

Chcemy   wiedzieć   więcej…..lekcja języka polskiego w klasie 5.

 

O tym, że podróże są przygodą, zabawą i służą poznaniu samego siebie przekonali się uczniowie klasy piątej w ramach realizowanego projektu :„Szkolne Biuro Podróży”. Wycieczka edukacyjno-integracyjna do Tczewa dostarczyła wielu nowych informacji, wzbogaciła wiedzę na temat historii i pozwoliła poznać rówieśników.

Szkolne wycieczki niezależnie od danego programu edukacyjnego mają w sobie dużo aspektów humanistycznych i filozoficznych. Wartością wycieczki szkolnej jest praktyczna i spostrzeżeniowa konfrontacja z rzeczywistością, co pomaga uczestnikom w zrozumieniu danych treści nauczania i ich przyswojenia.

Wrażenia i doświadczenia z wyjazdu do Tczewa stały się korelacją tematyki zajęć  lekcyjnych na języku polskim. Dzieci określały cele i funkcje podróży w życiu człowieka. Następnie wykonaliśmy w zeszycie mapę mentalną nowych zjawisk, miejsc, obiektów, które dzieci poznały w Tczewie.

Celem lekcji  było  dostrzeganie w znanych zjawiskach i obiektach nowych pojęć, kształtowanie samodzielnego wnioskowania i bogacenie słownictwa.

Lekcja języka polskiego była tego dnia podróżą i przygodą intelektualną.

Przypominamy o terminie wpłaty za wycieczkę do Poznania

do dnia 10 lipca 2018 w wysokości 500 zł.

Dyrekcja

Szczegółowy plan II tygodnia – kliknij

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Szczegółowy plan  I tygodnia    – (kliknij)

Ostatnio na zajęciach komputerowych (klasa 5) tworzyliśmy grę komputerową "Wyścigi samochodowe". Aby stworzyć grę musieliśmy zacząć od stworzenia (narysowania) toru wyścigowego. Następnie dowiedzieliśmy się jak stworzyć skrypty rucha dla naszych pojazdów i co zrobić żeby po wyjechaniu poza tor lub spowodowaniu kraksy wyścigówka wróciła na początek wyścigu. Poznaliśmy również zmienne, takie przydatne elementy programowania dzięki którym możemy mierzyć czas przejazdu czy naliczać punkty karne. Zabawa była przednia. Na koniec urządziliśmy wyścigi 🙂 To już nasz 3 gra jaką wspólnie tworzyliśmy. Ostatnio udało nam się stworzyć labirynt po którym poruszały się nasze "duszki". Poznawanie zasad programowania w Scretchu idzie nam coraz lepiej. Każdy z nas jest już w stanie stworzyć samodzielnie fajną grę 🙂 a to dopiero początek.

Link do artykułu w portalu Nasze Miasto Kętrzyn o sukcesach uczniów klasy VII.

link   

 

Na lekcji informatyki uczniowie klasy 4 poznali najważniejsze daty "z życia Internetu". Dowiedzieli się, że Internet w Polsce mamy o 1991 roku. Że pierwsza emotikonka ma już 36 lat i że Facebook jest tylko o 3 lata starszy od nich 🙂 Wielki zaangażowanie w przygotowanie plakatów pokazało, jak ważną rolę w ich życiu zajmuje internet. Poznaliśmy również zasady bezpiecznego surfowania po sieci oraz jakie korzyści i niebezpieczeństwa niesie za sobą korzystanie z internetu.

Pamiętajcie! Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, która ma problemy z Internetem to 116 111, a infolinia dla rodziców i nauczycieli 800 100 100.

link do zdjęć

24 listopada uczniowie klasy 7 udali się do Olsztyna, by zobaczyć spektakl pt. "Noc Helvera", który zagościł na deskach Teatru Jaracza. Spektakl w reżyserii Giovanna Castellanosa był bardzo poruszający i trzymający w napięciu. Emocjonalny przekaz i bardzo wzruszająca historia spowodowała, że część z młodych widzów po spektaklu płakała, a część w ciszy i nostalgii opuściła widownię. Sam reżyser o spektaklu napisał: "Historia lubi się powtarzać… Spektakl opowiada o dobrze znanym nam złu, które kiedyś niemal doprowadziło ludzkość do zagłady, do przerażającej granicy barbarzyństwa, a które dziś pewnymi krokami powraca w pełnym światle prawa. Ideologia, patologia i dramat mieszają się ze sobą otwierając puszkę pełną demonów, których nie da się zatrzymać. Spektakl będzie odzwierciedleniem naszego dzisiejszego otoczenia. Młody Helver idzie za tłumem, za modnymi hasłami, nic tak naprawdę nie rozumiejąc…  ale właściwie nie musi, bo ma kolegów – autorytety, które mówią mu, co ma robić i jak myśleć. Helver nie przypuszcza, że sam stanie się ofiarą. W sztuce Villqista znakomicie splatają się tragedia rodzinna z sytuacją człowieka poddanego presji systemu totalitarnego."  W rolę Karli wcieliła się Ewa Pałuska – Szozda, natomiast w rolę Helvera – Radosław Jamroż. Aktorzy świetnie wywiązali się ze swojego zadania. Ta sztuka na długo zapadnie w naszą pamięć.

Grafika komputerowa to ciekawe zajęcie. Mogli się o tym przekonać młodzi adepci tej sztuki, uczniowie klasy 4. Użyli swoich nieprzeciętnych umiejętności i nieograniczonej wyobraźni tworząc wymyślone przez siebie krainy. Zabawy i emocji było co niemiara. Efekty prezentujemy poniżej 🙂

https://photos.app.goo.gl/GPFwthJyqWs3jQNC2

BAJKI ZNANE I NIEZNANE

Z okazji Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek w bibliotece szkolnej zaroiło się od postaci z bajek. Przyszły i rozgościły się. Zostaną tu przez pewien czas, byście mogli się z nimi spotkać. Niektóre są bardzo znane, inne mniej, a jeszcze inne w ogóle. Ale wszystkie czekają na Was!

Wystawę Bajki znane i nieznane można oglądać codziennie w godzinach pracy biblioteki do 24 listopada (piątek). Serdecznie zapraszam!

Bibliotekarka szkolna

link do planu lekcji 

Podajemy adresy do wybranych programów firmy Vulcan

Dziennik elektroniczny

Link do instrukcji pierwszego logowania do dziennika elektronicznego

Plan lekcji

https://uonetplus.vulcan.net.pl/ketrzyn

link do instrukcji pierwszego logowania

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=1l8XhJapnKg

 

 

1 tydzień

2 tydzień

 

II tydzień : 3  – 7 VII 

Informacje (otwórz)

I tydzień : 26 – 30 VI 

Informacje (otwórz)

 

Zdjęcia klasy II

Zdjęcia klasy I

link do galerii zdjęć

Zasady rekrutacji

 

k551

Zgłoszenia ucznia do szkoły dokonuje się przy użyciu następujących formularzy:

     Karta zapisu ucznia do klasy I ( I etap edukacyjny)  : TUTAJ

     Karta zapisu ucznia do klas IV-VIII(II etap edukacyjny) : TUTAJ

 

Wypełniony formularz należy złożyć w Sekretariacie czynnym od poniedziałku do piątku

     w godzinach 7:30 – 14:30, tel. 89 751 05 45.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego określa się dla poszczególnych etapów kształcenia  

     zgodnie z ofertą

 

     Oferta dla klasy I-III ( I etap edukacyjny) : TUTAJ

     Oferta dla klas IV-VIII (II etap edukacyjny) : TUTAJ

k550

k548

k547k546k545k544k543k542k540k541k539k538k537k536k535k534

k533k532k531k529k530k525k524k526

k528k527k523k522k521k520k519k518k517k516k515k514k513k512k511k508k509k507k506k510k505

Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3

Klasa 4

k501k502k503

 

Fotki

wink

wink

zdjęcia     zdjęcia cd.

k486

Ramowy plan dnia

Dodatkowe informacje

k485

k484

k484

zdjęcia 

k480k481k482

k478

Ramowy plan dnia

Dodatkowe informacje

k471k472k470

k469

k468k463k462k464k467 k466 k465

k440

I Tydzień półkolonii – Jak to jest zrobione?

II Tydzień półkolonii – Mazurskie safari

KARTA ZAPISU NA PÓŁKOLONIE' 2016" (do pobrania)

DSC07936

k461k460k431k430

Klasa 1 (pobierz-otwórz)

Klasa 2 (pobierz-otwórz)

Klasa 3 (pobierz-otwórz)

k414k413k412

k403

k411k400k402k401

swieta

k410k354k353k352k351k377k340k337

k341k340

 

k336k335k334

k350k333k331k330

k303k302k304k300

swieta

k274k273k272k271k270k266k263k264k265

k262k261k260k252k251k250

z220z217z218k255k216k215k214k213k212

English News

ang. info na stronę comic

z201

Klasa 1 (pobierz-otwórz)

Klasa 2 (pobierz-otwórz)

Klasa 3 (pobierz-otwórz)

 

witaj

Zdjęcia z pierwszego tygodnia półkolonii: (fotki 1)

Zdjęcia z drugiego tygodnia półkolonii: (fotki 2)

z213

Ramowy plan dnia na półkoloniach – (kliknij)

z212

Ramowy plan dnia na półkoloniach – (kliknij)

z211

z199

piknik15

z188z187z186z185z184z183z182z181

z195z194z193z192z191

plakat

Opisy tygodni na Półkoloniach w "Kluczu" 2015

1 tydzień  (kliknij)

2 tydzień  (kliknij)   

Ramowy plan dnia na półkoloniach – (kliknij)

Karta zgłoszenia na półkolonie do pobrania.   Karta zgłosz

p160

z156z155z154z153z152z151z150

akadem

wielkanoc

polszczyzna

k123k124

k120k121k122

akademia

plakat

alfik

k110k109k108k107k106k105k104k103k102k101

k90

k91

k701

               zdjęcia

k65k64k63

                   zdjęcia                                       zdjęcia                                       zdjęcia                     

k62k61

              zdjęcia

k09k08k07

                                                        (zdjęcia)

k06k05k04

            (zdjęcia)                               (zdjęcia)                                   (zdjęcia)

k03k02k01

                                                      (zdjęcia)

Plan lekcji:
 
 

3 tydzień

4 tydzień

 

Ramowy plan dnia (kliknij)

smiley1 tydzień

2 tydzień

 

 

Ramowy plan dnia (kliknij)

Ramowy plan dnia (kliknij)

 

 

Ramowy plan dnia (otwórz)

 

piknik

k51k50k43k42k42bk41k40

3536

Z wizytą w redakcji "Gazety w Kętrzynie" (czytaj tu:) 

Nasza gazeta "Niebieski Klucz" nr 1. (czytaj tu.) 

Półkolonie w KLUCZU' 2014 – plakat –(kliknij)

Opisy tygodni na Półkoloniach w "Kluczu" 2014(kliknij)   

Ramowy plan dnia na półkoloniach – (kliknij)

Karta zgłoszenia na półkolonie do pobrania.   Karta zgłosz

k31k30k29k28k27k32

Półkolonie w "Kluczu" !

Zapraszamy na wakacje !

Oferta otwarta dla 16 osób.

Zapraszamy dzieci w wieku 6 – 8 lat.

Można wybrać każdy tydzień osobno.

Szczegóły na plakacie.

plakat

Karta zgłoszenia na półkolonie do pobrania.   Karta zgłosz

k26k25k24k23k22k21k20

W obecnej klasie I  (rok szkolny 2013/2014) są wolne miejsca dla dziewczynek.

 Zapraszamy! smiley

 

klucz1

k19k1814121310kartka98

675

432

1 11

Niepubliczna Szkoła Podstawowa KLUCZ w Kętrzynie
'
ul. Asnyka 8; 11-400 Kętrzyn
tel. 89 751 0545   tel.kom 607 371 976 
klucz@prywgim.pl
 
 
nr konta szkoły: 86 1240 5774 1111 0010 6686 2872
 
Dyrektor – mgr Elżbieta Władyka tel. kom.  607 37 19 76    e-mail: klucz@prywgim.pl
 

 

O NAS:

 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa „KLUCZ”
w Kętrzynie
ul. A. Asnyka 8; tel 89 7510545  ;  tel. kom. 607 37 19 76.
'
·         Nadzór pedagogiczny – Kuratorium Oświaty w Olsztynie
·         Wpis do ewidencji szkół nr BO.4430.1/12
·         Organ prowadzący – mgr Marek Władyka
·         Dyrektor – mgr Elżbieta Władyka
 

Mamy doświadczenie w prowadzeniu gimnazjum (od 2000 r.) i liceum (od 2005 r.)

Tworzymy kameralne warunki do nauki i wychowania sprzyjające indywidualizacji procesu nauczania oraz harmonijnemu rozwojowi osobowemu młodego człowieka.
'
MISJA SZKOŁY:
Wychowanie „ Człowieka dla świata”.
Zależy nam na pełnym rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, etycznym, fizycznym i estetycznym naszych uczniów.
Każde dziecko posiada osobisty zespół predyspozycji jest potencjałem, który odkryty i rozwinięty wnosi swoje bogactwo do życia społecznego – współtworzy świat.
Proponujemy odejście od egocentryzmu i egoizmu w stronę myślenia społecznego – wspólnotowego, bo tylko w relacji z innymi człowiek może być szczęśliwy.

Nasze  słowa KLUCZE do wychowania:

 
Dziecko – OSOBA – „Człowiek dla świata”.
 
Człowiek kompletny, świadomy i zaangażowany
 przez:
·        samoświadomość (samodyscyplinę, wewnątrzsterowność, samokształcenie);
·        pomysłowość ( twórczość, otwartość poznawczą);
·        miłość (przyjaźń, godność, wdzięczność, obecność);
·        heroizm (odwagę, aktywność,  uczestnictwo).
Rodzice są pierwszymi wychowawcami swojego dziecka dlatego zależy nam na współpracy z Rodziną ucznia, aby zachować spójność idei wychowawczych. Rodzice dziecka akceptując ofertę wychowawczą szkoły współdziałają ze szkołą w procesie budowania systemu wartości i wychowania moralnego dziecka. Spójność, pod względem wartości, środowiska szkolnego i środowiska rodzinnego, wzmacnia autorytet zarówno rodziny jak i szkoły.
Program wychowawczy szkoły, to program wypracowywany w gronie rodziców i nauczycieli,  ustala wspólne wartości – obszary pracy wychowawczej szkoły.

Statut szkoły

Wewnątrzszkolny system oceniania

Program wychowawczy

 
Zapraszamy.